Rozdíl mezi nájmem a pronájmem?

Znáte základní rozdíl nájmem a pronájmem? Často se zaměňují, ale význam mají odlišný.
Nájem nastává ve chvíli, kdy majitel domu či bytu ponechá svůj majetek k dočasnému používání jiné osobě, která mu v pravidelných intervalech platí nájemné. Kdežto podnájmem se rozumí situace, kdy samotný nájemce poskytne další, třetí osobě do podnájmu byt nebo jeho část. Peníze pak přijímá sám nájemce.
Podnájmům fandí i aktualizovaný občanský zákoník. Majitelé nemovitostí zpravidla totiž nemohou ovlivnit, kdo bude přebývat v jejich nemovitosti.