Obchodní podmínky a právní ujednání

INFORMACE PRO KLIENTY/NÁVŠTĚVNÍKY WEBOVÝCH STRÁNEK A SPOTŘEBITELE

 

 1.    Informace o mimosoudním řešení sporů

  

 

Dovolujeme si Vás informovat, že v případě sporu mezi námi a Vámi jako spotřebitelem máte právo na jeho mimosoudní řešení, přičemž příslušným subjektem je Česká obchodní inspekce, a to dle ust. § 14 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Bližší informace o mimosoudním řešením spotřebitelských sporů jsou k nalezení na webových stránkách České obchodní inspekce: www.coi.cz [sekce – Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ADR)].

 

 

2. Informace o ochraně autorských děl – upozornění

 

 

Veškeré zveřejněné informace, fotografie, články či inzeráty, které jsou umístěné na těchto webových stránkách, jsou chráněny podle zák.č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zák.č. 213/1995 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů, jakož i dalších platných a účinných právních předpisů. Pro Vaši osobní potřebu si výše uvedené můžete kopírovat, ovšem bez předcházejícího písemného souhlasu společnosti Luxent s.r.o. nesmíte uvedené informace, fotografie, atd. dále uveřejňovat a šířit.

 

Informace zveřejněné na těchto webových stránkách jsou získány přímo od vlastníků nemovitostí či z veřejných zdrojů, v případě vzniku škody v důsledku neúplné či nesprávné informace, společnost Luxent s.r.o. nenese za tuto škodu odpovědnost.

 

 

3. Informace o nakládání s osobnímu údaji

 

Návštěvník těchto webových stránek bere na vědomí, že poskytne-li společnosti Luxent s.r.o. informaci, která má povahu osobního údaje dle platných předpisů (např.: jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo) a zároveň s tím udělí společnosti Luxent s.r.o. souhlas se zpracováním a uchováním poskytnutých osobních údajů, tyto budou zpracovány a uchovány pro marketingové či evidenční účely. Společnost Luxent s.r.o. je oprávněna nakládat s poskytnutými osobními údaji pouze v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

4. Informace o zasílání obchodních sdělení

 

V případě, že návštěvník těchto webových stránek bude žádat o zasílání informací o nemovitostech nabízených společností Luxent s.r.o. na svoji elektronickou adresu (e-mail) nebo společnosti Luxent s.r.o. sdělí svoji elektronickou adresu (e-mail) za účelem získání informací ohledně trhu s nemovitostmi, vzhledem k tomu, že zvažuje dispozici se svoji nemovitostí, společnost Luxent s.r.o. je oprávněna, splní-li další zákonné podmínky, tuto elektronickou adresu (e-mail) využívat pro potřebu šíření obchodních sdělení, jejichž obsahem je nabídka služeb společnosti Luxent s.r.o. 

Obchodním dělením ve smyslu zák.č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, jsou též nabídky nemovitostí zasílané elektronickou poštou (e-mail).

Adresát obchodního sdělení bude mít vždy možnost jednoduchým způsobem odvolat svůj souhlas s využitím své elektronické adresy (e-mail) k šíření obchodních sdělení.

 

5. Informace o provizi

S ohledem na to, že každá nemovitosti je jedinečná, výše provize je vždy předmětem dohody mezi společností Luxent s.r.o. a klientem.