Prodej

Prodej zámku, 2500 m2, se zámeckým parkem, budovami a pozemky 168235 m2, Jistebnice

2 500 m2 Jistebnice, Tábor, Jihočeský kraj Prodáno

O nemovitosti

Nabízíme k prodeji unikátní celek, zámek postavený v tudorském novogotickém slohu, přezdívaný také malá Hluboká, spolu s rozsáhlým krajinářským dílem, zámeckým anglickým parkem s rybníkem Smržem. Součástí prodeje je také část středověké tvrze, barokní sýpka a objekt kovovýroby. Novogotickou podobu má rovněž část ohradní zdi s cimbuřím a objekt vrátnice při vjezdové bráně do parku na jihozápadě areálu, a také malý hospodářský areál s byty a stájí poblíž zámku a domek na jeho jižním konci. Nemovitost se nachází mimo hlavní komunikaci na okraji městečka Jistebnice.

Zámek je obdélná, dvoupatrová stavba postavená v tudorském novogotickém slohu. Fasáda je v přízemí členěna pásovou bosáží. Dominantním prvkem této zajímavé stavby je 25 m vysoká čtyřpatrová nárožní věž zakončená ochozem s polygonální věžičkou a cimbuřím. Velmi výrazným architektonickým prvkem vnitřních spojovacích prostor je centrální schodiště s pseudogotickým oknem, které dělí od hlavní chodby arkáda tudorských oblouků. V novogotických oknech jsou zachovány původní skleněné vitráže. V části reprezentačních prostor se dochovaly dřevěné ozdobné prvky, kazetové stropy a také dokonalé řemeslné detaily na zárubních a dvoukřídlých dveřích. Ve většině místností v prvním patře jsou na podlahách původní dubové parkety. Rozsáhlé sklepy mohou sloužit jako snížené patro, všechny tyto místnosti mají okna. V těchto prostorech je vybudován protiatomový kryt o velikosti minimálně 20 m2.

Šlechtické sídlo obklopuje zámecký anglický park, jehož základy byly položeny mezi léty 1873–1876 Je dílem významného zahradního architekta Františka Thomayera, který byl v poslední čtvrtině 19. století zahradníkem královského města Prahy, a který ovlivnil nebo osobně vtiskl podobu mnohým pražským parkům. Jistebnický zámecký park je památkově chráněný, jsou zde zachované původní dřeviny vysazené při zakládání parku – douglaska tisolistá, túje, lípa srdčitá, cypřišky hrachonosný a nutkajský, smrk pichlavý ztepilý a stříbrný, dub letní a červenolistý, buk lesní, bříza bílá, jasan ztepilý, jedle bělokorá, javor mléč a další. V parku také stávala dobová architektura, pavilony a střelnice. Toto vše však v čase zaniklo.

Gotická rožmberská tvrz na břehu Pivovarského rybníka je nejstarší jistebnickou památkou (zmíněna již v roce 1262) s dochovanými stavbami, baštami postavenými ve století patnáctém. Původně čtyřkřídlou dispozici s půlkruhovými baštami kdysi chránily vodní příkopy. Tvrz je jednopatrová budova, ze které se zachovalo východní křídlo s dvojicí půlkruhových bašt. Objekt má valené klenby v přízemí. Třetí bašta, ze které zbyly pouze fragmenty, stávala v severozápadní části dvora, odkud patrně býval původně do tvrze přístup. Tvrz značně poškodila třicetiletá válka. V roce 1638 byla zčásti zbořena a zachovaly se z ní pouze zdi. Koncem 17. století však byla obnovena a byl zde zřízen pivovar. Ke staré hradbě byla při severní straně v 18. století přistavěna barokní sýpka.

Parametry nemovitosti

Číslo zakázky

N5387

Cena

Prodáno

Druh

Stav nabídky

Prodáno

Plocha pozemku

168 235 m2

Všechny parametry