Jak na ochranu a harmonické předání majetku? Pomocí svěřenského fondu

S novým rokem často přichází také otázka plánování budoucnosti. Mnohé může napadat například to, jak předejít případným nejistotám a konfliktům spojeným s majetkem a dědictvím. Chcete mít jasně daný plán, který by vám přinesl klid a jistotu? Řešení může skrývat vytvoření svěřenského fondu! S naším partnerem, společností Svěřenské fondy a trusty, se vám to povede s úsměvem a bez obav.

svěřenský fond

Zdroj: www.freepik.com/

Strachujete se o to, co se může stát s vaším majetkem, firmou či rodinou? Pocitu nejistoty z budoucnosti vás může zbavit svěřenský fond, jenž se hojně využívá po celém světě. Tento elegantní a flexibilní právní nástroj pro řešení naprosto běžných životních situací slouží k ochraně a zachování majetku, ať již luxusních nemovitostí před podnikatelskými nebo jinými riziky, či při předcházení dědických sporů nebo předávání firem dalším generacím. Nabízí široké spektrum výhod a možností pro jednotlivce i rodiny.

Založení svěřenského fondu je v České republice možné od 1. ledna 2014. Vše, co je k tomu potřeba učinit, je návštěva notáře, kde se podepíší nezbytné dokumenty. Svěřenský fond musí být následně registrován ve veřejné evidenci. Okamžikem zápisu svěřenský fond vznikne a potom do něj lze vkládat důležitý rodinný majetek jako domy, chalupy, investiční portfolio, ale také vlastní firmu.

svěřenský fond

Zdroj: www.freepik.com/

Základní charakteristikou svěřenského fondu je rozdělení na tři hlavní role:

Zakladatel – vkládá svůj majetek do svěřenského fondu. Současně nastavuje, čeho chce dosáhnout a určuje svěřenského správce a obmyšlené.

Svěřenský správce – má odpovědnost za vložený majetek, dále má povinnost jednat v souladu s nastavenými pravidly, v souladu s účelem fondu a v nejlepším zájmu obmyšlených osob. Pokud to nedělá, jednoduše jej lze kdykoli vyměnit. Správců může být klidně více (a to vč. zakladatele).

Obmyšlení – jsou lidé, v jejichž zájmu se celý fond zakládá. Typicky se jedná o rodinu, děti, vnoučata a pravnoučata (i budoucí), partnera či sourozence. Musí splňovat podmínky stanovené fondem.

www.trusty.cz

Zdroj: www.trusty.cz

Majetek vložený do svěřenského fondu se stává anonymním, samostatným – jinak řečeno nemá vlastníka. Nestane se tedy součástí dědického řízení ani případné exekuce. Jednoho dne by však měl připadnout obmyšleným.

Výhodou celého uspořádání je, že se odděluje kontrola (kterou si dle situace můžete ponechat pro sebe či vámi vybrané lidi) a prospěch, tedy čerpání výhod. Zamezíte tak příp. některým členům rodiny, aby svými rozhodnutími o majetek přišli, ale zároveň jim ponecháte výhodu jeho užívání či možnost předání do budoucna.

Současně nastavíte kontinuitu, klidný přechod majetku bez hádek a velkých emocí. Pomůžete tak například zachovat firmu nejen pro rodinu, ale i své zaměstnance, přičemž se prakticky nic nemusí změnit. Majetek se navíc nesvěřuje nikomu „cizímu“ – jde o ryze soukromé uspořádání, do kterého lze zahrnout pouze lidi, které znáte a kterým důvěřujete.

sverensky fond

Zdroj: www.freepik.com/

Jaké fondy lze zakládat?

Svěřenské fondy jsou po celém světě využívány mnoha různými způsoby a existuje také mnoho různých typů. V České republice jich však většina spadá do tří kategorií.

Pokud hned zpočátku jmenujete konkrétní obmyšlené a přesně stanovíte jejich budoucí nárok na plnění (kdy a kolik obdrží), potom jste založili fixní svěřenský fond. K typickým příkladům patří fondy:

  • Za účelem doživotního užívání: Jsou většinou využívány k ochraně zájmů dětí (často z předchozích vztahů). Běžně se aktivují až okamžikem smrti zakladatele.
  • Sloužící k přeskočení generace: Hodí se pro prarodiče, kteří se rozhodnou uložit stranou určitou finanční částku pro svá vnoučata. Tento obnos může být postupně používán např. k úhradě školného a vnoučeti plně vyplacen v okamžiku, kdy dosáhne určeného věku (oblíbeným věkem je dovršení 25 let). Takto lze zajistit, že vnouče bude čerpat finanční prospěch přímo, nikoli skrze své rodiče.
  • Ke správě chalupy: Jde o jednoduchou strukturu, která umožní předat chalupu dětem, vnoučatům a dalším budoucím generacím. Zajistí, že každý, kdo ji bude chtít využívat, tak bude moci činit. Současně předchází rodinnému konfliktu, který by v budoucnu mohl nastat.

Většina svěřenských fondů jsou ale diskrečního typu. Ten je specifický v tom, že zpočátku nemá konkrétně jmenované obmyšlené. Namísto toho jsou stanoveny skupiny (např. děti, vnoučata atd.), avšak bez určení konkrétního podílu určité osobě. Přestože takové uspořádání může vypadat neurčitě, svěřenští správci budou mít k dispozici jasné instrukce v odlišné listině nazývané „memorandum přání“, kde bude přesně vysvětleno, jak mají s majetkem naložit. Používají se mnoha různými způsoby, pro lepší představu nabízíme několik příkladů:

  • Ochrana majetku a rodinné svěřenské fondy: Měly by být běžné pro každého majitele firmy nebo kohokoli, kdo zastává rizikové povolání. Svěřenský fond chrání rodinný majetek (zvláště exkluzivní nemovitost) před riziky vyplývajícími z této činnosti. I přestože firma může zkrachovat, rodinný majetek bude v takové situaci ochráněn.
  • Pro nástupnictví v podnikání: Jedná se o mírně komplikovanější struktury, které umožní oddělit kontrolu od vlastnictví firmy. V případě, že si přejete předat rodinnou firmu vašim dětem, avšak nejste si jistí, zda jsou připraveny převzít kontrolu a řízení podniku, jde o perfektní řešení.
  • K držbě obchodního podílu: Z tohoto uspořádání mohou plynout určité daňové výhody a výsledkem bude, že firmu bude vlastnit rodina jako celek, nikoli pouze vybrané osoby.

Dynastické svěřenské fondy: Tento speciální typ je sestavován za účelem správy rodinného a obchodního majetku. Ten zůstává chráněn a může být předáván nikoli pouze jedné generaci, ale všem, jež budou následovat (viz známé rodiny jako Rothschildové, Murdochové, Rockefellerové apod.).

trusty.cz

Zdroj: www.freepik.com/

V neposlední řadě lze fondem zajistit jakýkoli prospěšný či oblíbený účel. Svěřenské fondy sloužící určitému účelu můžete využít k podpoře školy, sportovního klubu, vesnice a podobně. Do fondu se dá např. vložit pozemek a ochránit tak veřejné prostranství. Účelem se může třeba zachování běžkařských stop či parku. Ponecháte si tak příjemný výhled před vaším luxusním domem a zároveň zajistíte prospěšnou službu pro další generace. Tento druh svěřenských fondů většinou nemá obmyšlené a může nést vaše jméno, např. „Svěřenský fond Jana Nováka na podporu sportovních stipendií“.

Samozřejmě existuje mnoho dalších způsobů, jak svěřenský fond využít. Vždy záleží na konkrétních cílech – svěřenský fond by měl být ale zejména robustní a navržen tak, aby odolal případným útokům věřitelů nebo dalších osob v budoucnu. Rozhodně se nejedná se o záležitost, do které byste se měli pouštět sami – vždy vyžaduje odbornou pomoc.

Pokud se chcete dozvědět více, neváhejte se obrátit na partnera naší realitní kanceláře – profesionálního specialistu v oblasti svěřenských fondů v České republice Svěřenské fondy a trusty. Tým odborníků se stará nejen o založení fondu na míru, ale také o následnou administraci pro svěřenské správce, máte tak možnost využívat jejích služeb po celou dobu existence vašeho fondu.

Life & style

Novinky ze světa realit