Jak ocenit majetek britského krále pro americký Forbes? To nám prozradila expertka na historické nemovitosti Lenka Munter

Velká Británie má nového monarchu. Karel III. kromě královského titulu zdědil po své matce Alžbětě II. také velké jmění a majetek v ještě větší hodnotě spravuje. Jaká je jeho hodnota? A co všechno do něj spadá? Tyto otázky si kladl americký Forbes, který si na pomoc přizval i Lenku Munter. Ta díky svým mnohaletým zkušenostem s prodejem historických nemovitostí pomohla nahlédnout pod pokličku majetku královské rodiny. O své expertní stanovisko se s námi podělila v krátkém rozhovoru.

Balmoral Castle

Foto: Balmoral Castle, Skotsko

Nedávno Vás oslovil americký Forbes, abyste ocenila majetek nového britského krále Karla III. Jak jste se k tomu dostala? A bylo to poprvé, či se jedná už o Vaši několikátou spolupráci?

Americký Forbes mne poprvé oslovil v roce 2016, protože v mém prodejním portfoliu se průběžně objevují zámecké i jiné historické nemovitosti. Zaměřit se na ocenění některých významných zámků a paláců britské královské rodiny bylo pro mne velmi zajímavé téma. Jedná se o dvojí druh nemovitostí — ty, které má královská rodina v užívání a ve správě, ale není to jejich soukromý majetek (tzv. majetek „Koruny“), a pak další četné nemovitosti, které jsou v jejich soukromém vlastnictví.

Letos na podzim, když se po smrti své matky královny Alžběty II. stal princ Charles králem Spojeného království, jsem byla znovu oslovena, abych ocenila i další a méně známé nemovitosti, které nynější král Karel III. vlastní.

 

Lenka Munter Dušková

Foto: Lenka Munter, Luxent

Jaké nemovitosti jste tedy oceňovala? Revidovala jste výsledky ocenění věhlasných zámků a paláců z minulých let, nebo jste se zaměřila i na některé méně známé majetky nového britského krále?

Tentokrát jsem se oceňovala celkem asi čtyřicet nemovitostí. V první fázi jsem se zaměřila na notoricky známé nemovitosti a revizi odhadu jejich ceny z minulých let (např. Buckingham Palace, Tower of London, Kensington Palace, Balmoral, Sandringham, Clarence House a pár dalších). Následně – a to pro mne byla naprostá novinka – jsem měla ocenit dalších zhruba třicet méně známých nemovitostí, mezi které patří zámky, hrady i zříceniny, chaty a zemědělské usedlosti po celé Anglii, ale třeba také historické venkovské usedlosti v rumunské Transylvánii.

A co jednoznačně nejznámější perla v portfoliu nemovitostí Windsorské dynastie – Buckinghamský palác? Jakou tak má hodnotu?

Ano, Buckinghamský palác je asi nejpopulárnější, ale je majetkem „Koruny“, nikoliv soukromým majetkem panovníka. Proto je také hůře ocenitelný. Hypotetická hodnota tohoto paláce osciluje okolo 7 miliard dolarů, což je nejvyšší číselná hodnota za nemovitost z širokého královského portfolia.

To je až nepředstavitelná částka… Prozradíte pro porovnání odhady u jiných nemovitostí?

Mezi další nejznámější a nejoblíbenější sídla patří třeba Balmoral ve Skotsku (118 milionů dolarů), Sandringham (73 milionů dolarů), Kensington Palace (630 milionů dolarů) a Windsor Castle (743 milionů dolarů).

Sandringham

Foto: královské sídlo Sandringham, Anglie

Mohla byste ještě shrnout, co všechno tedy spadá do královských majetků a jakou část z toho tvoří nemovitosti?

Kromě velkého počtu nemovitostí, které má „Koruna“ v užívání a ve správě, a také kromě velkého počtu soukromých nemovitostí, královská rodina vlastní množství významných uměleckých děl, šperků a dalších aktiv. Dle mého odhadu nemovitostní portfolio tvoří více než polovinu celkového královského majetku (myšleno majetku „Koruny“ i toho soukromého).

Musí to být asi těžká disciplína. Co všechno se musí obecně u oceňování takového majetku brát v potaz?

V první řadě bylo nutné si prostudovat trh nemovitostí v Anglii a ve Skotsku společně s vývojem cen v čase v jednotlivých hrabstvích (chcete-li okresech) a zmapovat si přírodní bohatství (např. rezervace, chráněná území, výskyt vzácných rostlin nebo chráněných živočichů apod.). Je nutné brát v potaz také to, že do cen se promítá dopad Brexitu na ekonomiku Velké Británie a další ekonomické a politické faktory.

A hraje roli také fakt, že se jedná právě o královskou rodinu?

Při stanovování hodnot nemovitostního majetku královské rodiny k tomuto faktu přihlížím a v cenách to zohledňuji. Jedná se o místa, která byla obývaná význačnými osobnosti historie a která byla přímým svědkem těch nejvýznamnějších historických událostí.

Je možné vůbec někdy zjistit skutečnou a přesnou hodnotu jejich majetku? Asi se totiž nedá předpokládat, že by nemovitosti někdy byly nabídnuty k prodeji…

Hodnotu královského majetku skutečně není možné přesně určit, existují různé odhady a spekulace, ale většina čísel je čistě imaginárních.

Originální články Forbesu si můžete přečíst zde:

https://www.forbes.com/sites/giacomotognini/2022/09/15/how-rich-is-king-charles-iii-inside-the-new-monarchs-outrageous-fortune/?sh=2c0f727c757f

https://forbes.cz/jmeni-jako-z-pohadky-karel-iii-je-bohaty-ale-miliardarem-neni/ (česká verze)

https://www.forbes.com/sites/giacomotognini/2022/10/21/inside-king-charles-iiis-25-billion-real-estate-empire/?sh=108f076441ec

Life & style

Novinky ze světa realit