Jak v České republice funguje trh s uměním? A jak se uchovávají cenné artefakty? Více se dozvíte v rozhovoru s galeristou René Rohanem

Jedním z partnerů naší realitní kanceláře Luxent – Exclusive Properties je společnost Artefin, jež si klade za cíl rozptýlit veškeré obavy z nákupu uměleckého díla a cestu k jeho pořízení co nejvíc zjednodušit. Pro své klienty vybudovala světově unikátní ArtHub, který nabízí galerii a showroom, poradenství pro budování uměleckých sbírek, investiční fond, plně zabezpečený depozitář pro uskladnění umění, specializovanou transportní službu, všechny druhy balení, a to včetně vlastní výroby klimaticky stabilních beden. V Artefinu věří, že touto cestou lze zpřístupnit svět současného umění komukoliv, kdo uvažuje o jeho koupi ať už jako o dobré investici, nebo jen pro radost. Uvidíte, že cesta k pořízení kvalitního originálu může být mnohem jednodušší, než se na první pohled zdá. Více se dozvíte v rozhovoru s jednatelem společnosti a galeristou René Rohanem.

Artefin

Zdroj: www.artefin.cz

Jak v České republice funguje trh s uměním? A prošel v uplynulých měsících nějakými výraznými proměnami?

René Rohan: Nedá se říct, že by změny na trhu s uměním probíhaly v řádu měsíců, jde spíš o postupný vývoj. Data potvrzují, že se jedná o stabilní růst jak celkového objemu obchodu s uměním, tak i cen uměleckých děl. Ale je pravdou, že v dobách krizí dochází k akceleraci obchodu s uměním a padají nejrůznější aukční rekordy, což jsme zaznamenali i v uplynulých dvou letech.

A proč jste se rozhodli věnovat právě tomuto odvětví?

RR: Umění je obor, který jsem vystudoval, aktivně jsem se mu věnoval, a nakonec jsem se přesunul na druhou stranu barikády. Dnes se prostřednictvím společností ARTEX a Artefin snažíme budovat umělcům, galeriím nebo sběratelům profesionální zázemí.

Na ploše 460 m2 se Vám podařilo shromáždit více než 800 uměleckých děl různých autorů. Co zde sběratelé objeví? Soustředíte se spíše na současné umění, nebo i na „klasiky“?

RR: Galerie Artefin je zaměřená pouze na žijící současné umělce. Podle mého názoru by galerie měla být vyhraněná a mít jasný směr, kam se ubírá. My se snažíme vyhledávat mladé talenty a pomáhat jim v etablování na umělecké scéně a zároveň zastupovat uznávané špičkové autory, kteří už mají jméno. Jejich konfrontací můžeme ukázat, že kvalita uměleckých děl může být v obou případech srovnatelně vysoká.

 

galerista Rene Rohan

Zdroj: René Rohan, Artefin

Pro co se lidé do galerie nejčastěji vydávají? Přicházejí s nějakou konkrétní představou, ať už o umělci nebo barevném schématu, nebo se často chodí jen podívat a nechávají si poradit?

RR: Výhodou Artefinu je, že můžete přijet kdykoliv a v klidu si prohlédnout všech 800 děl. I naprostému laikovi srozumitelnou formou vysvětlíme, proč je dílo zajímavé, jaký má investiční potenciál, nebo o jakého umělce se jedná. Chodí ale i lidé, kteří si na webu předvyberou a chtějí díla vidět fyzicky. Často pak odjedou i s úplně jinými věcmi, které je zaujmou až u nás.

Soustředíme se také na architekty a developery, pro něž je spolupráce s námi usnadněním procesu výběru uměleckých děl do nových nebo hotových projektů. Ideálem je situace, kdy už při plánování stavby dojde ke spolupráci architekta s umělcem a umění je zakomponováno do návrhu jako nedílná součást.

Sesterskou společností galerie Artefin je depozitář ARTEX – oba subjekty fungují v symbióze aktivit na jednom místě, kdy si lze koupit obraz a pak ho rovnou uskladnit v areálu Q Park v Měšicích u Prahy. Proč jste se rozhodli zřídit vlastní depozitář?

RR: Jako majitelé transportní firmy ARTEX jsme vnímali čím dál větší zájem o sběratelství umění a bylo nám jasné, že potřeba kvalitní péče o sbírky poroste. Poptávek transportů ze strany soukromých sběratelů přibývalo a my jsme viděli, v jakých podmínkách se zakoupená díla uchovávala. Komerční depozitář s plným zabezpečením a automaticky řízenou teplotou a vlhkostí v ČR zatím nikdo neprovozoval, tak jsme to zkusili. Našli jsme investory, majitele Q Parku Petra Matušku a Ladislava Ornsta, a společně projekt zrealizovali. Dnes máme téměř 5 000 m2 skladových ploch a zájem o naše služby je stále veliký.

 

Artefin

Zdroj: www.artefin.cz

A v jakých podmínkách se takto cenné artefakty musí uchovávat? Popsal byste, jak to u Vás v depozitáři vypadá?

RR: Budova je vlastně betonová kostka bez oken, zabezpečená ve třídě 3. Pokud v ní nikdo není, je tam úplná tma, protože UV záření umění škodí. Udržujeme stabilní klima, pro umění je ideální teplota 18–19 °C a 50% relativní vlhkost. Depozitáře jsou rozděleny do několika sektorů a v nich je možné uskladnění děl buď do regálových systémů nebo na výsuvné klece. Oblíbené jsou i oddělené uzamykatelné kóje, kdy si zájemce pronajme svůj prostor, kam mu nikdo jiný nevstupuje.

A jaké splňuje bezpečností parametry? Předpokládám, že hodnota některých děl může stoupat k desítkám až stovkám milionů korun…

RR: Kromě stavebních úprav je budova plná dalších bezpečnostních prvků, čidel, kamer. Pro vstup do chráněných prostor je nutné překonat čtečku otisku celé dlaně, která navíc skenuje i rozložení tepen a dokonce pozná, jestli v nich pulzuje krev. Provoz depozitáře podléhá také bezpečnostnímu režimu, který je potřeba dodržovat, a budovu 24/7 střeží živá ostraha. Celý systém je nepřetržitě napojený na pult centrální ochrany.

Artefin

Zdroj: www.artefin.cz

A co přeprava jednotlivých děl? Jak to probíhá?

RR: ARTEX disponuje všemi druhy nákladních aut od 3,5t dodávek po kamion. Vozy jsou speciálně upraveny, mají vzduchové odpružení, nákladový prostor vylepený koberci a s různými systémy upevnění nákladu. Auta jsou zateplená a klimatizovaná tak, aby byla schopna chladit i topit. Velmi důležité je rovněž vhodné balení a odborná manipulace proškoleným personálem. Tak se riziko poškození uměleckých děl eliminuje na úplné minimum.

Využívají Váš depozitář spíše soukromí sběratelé nebo také veřejné instituce, příp. které? A můžete prozradit, jaká nejznámější či nejdražší díla byla u Vás uskladněna?

RR: Naše klientela je naštěstí kombinace všech. Jsou to soukromníci, galeristé, ale i velké veřejné instituce. Galerie hlavního města Prahy u nás uskladnila například Muchovu Slovanskou epopej, nyní rekonstruují depozitář a velkou část sbírek přesunuli také k nám. Ale měli jsme u nás rovněž knížky. Sbírkový fond k nám na dobu rekonstrukce depozitářů přesunula Národní i Parlamentní knihovna. Magistrát Prahy 6 v ARTEX uskladnil slavnou sochu maršála Koněva a pro soukromého sběratele jsme uskladnili 6,5 metrů dlouhý obraz Andyho Warhola. Máme u nás spoustu dalších velmi zajímavých věcí, ale většina klientů vyžaduje naprostou diskrétnost, nemůžeme proto ani naznačovat.

Artex

Zdroj: ARTEX

Po několika letech vyjednávání se Vám navíc podařilo získat výjimku z Evropské unie a máte tak nově povolení na bezcelní zónu pro umění, což je naprostým unikátem v České republice. Co to znamená pro Vaše klienty, ale i obecně pro trh s uměním? Jaké jsou největší výhody?

RR: Česká republika má poměrně striktní zákon o vývozu uměleckých děl. Při transportu do zahraničí je u hodnotných děl nežijících autorů nutné žádat o vývozní povolení a vždy hrozí, že vývoz nebude povolen, nebo dokonce dílo prohlášeno za kulturní památku. Proto hodně soukromých sběratelů a obchodníků s uměním realizuje obchody v zahraničí a umění do ČR ani nedováží. Bezcelní zóna umožňuje díla ze zemí mimo EU přivézt k nám, aniž by bylo nutné hradit DPH. A protože v celním skladu zboží zůstává v režimu tranzitu, legislativa ČR se na ně nevztahuje. Je tedy možné s uměním volně obchodovat, skladovat i vyvézt kamkoliv do světa bez omezení. To by snad mohlo pomoci oživit domácí obchod se zahraničním uměním.

Jak si vede umění coby investiční komodita? Roste v tuzemsku jeho obliba?

RR: Umění má jednu obrovskou výhodu. Historicky se nikdy nestalo, že by jeho hodnota klesala, nebo jen stagnovala. Po stovky let jeho hodnota stabilně roste, někdy rychleji, někdy pomaleji, ale vždy roste. Češi mají za „Západem“ v mnoha ohledech zpoždění, a tak je tomu i s uměním. Že je investice do umění jistotou, vědí naši západní sousedé už dávno, a teď se tento trend postupně dostává také k nám.

A jak odolává inflaci ve srovnání s jinými investičními produkty, např. zlatem, akciemi, dluhopisy, nemovitostmi apod.?

RR: Podle průzkumu agentury Knight Frank světové poválečné umění v loňském roce dosáhlo zhodnocení téměř 30 %. Tomu žádná jiná komodita nemůže konkurovat. Na druhém místě skončili automobiloví veteráni (25 %) a na třetím hodinky s 18 %. Umění je totiž výjimečné v tom, že každé dílo je naprosto jedinečné. Existuje jen jeden originál a pokud jej chcete, musíte zaplatit tolik, kolik si majitel řekne. A vždy je na trhu víc bohatých lidí než špičkových uměleckých děl, což vytváří, mimo jiné, soustavný tlak na růst cen.

Artefin

Zdroj: www.artefin.cz

V rámci Artefinu jste založili také fond kvalifikovaných investorů, jenž se soustředí převážně na nákup a prodej špičkových děl současného českého a světového umění. Jak máte ošetřeno riziko koupě falzifikátu nebo uměleckého díla s jinou právní vadou?

RR: Fond Artefin je zaměřený nejen na současné umění, ale další podmínkou je, že nakupujeme pouze žijící umělce. Před každou akvizicí jsme tedy schopni u autora ověřit nejen autenticitu díla, ale také jeho provenienci. Pokud nakupujeme ze sekundárního trhu, tedy ne přímo od autora nebo od galerie, která jej zastupuje, je důležité mít doloženo, kdo a kdy dílo vlastnil, kde bylo vystaveno atd. Potvrzení autora, že se jedná o originál a že provenience souhlasí, možnost nákupu problematického kusu dostatečně vyloučí.

Jaký je minimální vklad? A s jakým zhodnocením a v jakém horizontu mohou investoři počítat?

RR: Artefin je fond kvalifikovaných investorů, minimální vklad je tedy jeden milion Kč. Zhodnocení očekáváme 7–10 % p.a., ale poslední nákupy se nám podařilo realizovat tak výhodně, že růst bude vyšší. To je jeden z faktorů úspěchu fondu, že máme skvělé odborníky, kteří dokážou najít velmi zajímavé věci za dobré ceny. Tím dochází k prvnímu zhodnocení oproti cenám na trhu. A v delším časovém horizontu, odhadem za pět až deset let, bude docházet k postupnému růstu hodnoty podle toho, jak bude daný autor zdražovat. Po určité době dojde k vyššímu nárůstu cen, což bude dáno tím, že se umělec výrazněji prosadí, všimne si jej zahraniční galerie, z důvodu úmrtí se jeho tvorba uzavře, nebo díla z dané doby nebude možné sehnat. Pak už bývá nárůst cen skokový, většinou i v násobcích pořizovací hodnoty.

Jaká díla již např. fond vlastní? A co s nimi po pořízení děláte? Prodáváte je dál, či je někde vystavujete?

RR: Ve sbírce máme jak začínající velmi talentované umělce – např. Moniku Žákovou nebo Jakuba Sýkoru, tak i slavné a uznávané autory jako např. Stanislava Kolíbala či Krištofa Kinteru. Můžeme se pochlubit rovněž dvěma dvoumetrovými obrazy Theodora Pištěka nebo zahraničních hvězd Wilhelma Sasnala a Michaela Müllera.

Všechna zakoupená díla putují k nám do depozitáře ARTEX, kde se o ně profesionálně postaráme. Prodávat se snažíme co nejméně, i když také to je občas důležité. Aby klienti věděli, že víme, co děláme, že jsme schopni nakoupená díla rovněž prodat. A hlavně za víc, než jsme je koupili. U realizovaných prodejů jsme dosáhli výnosu téměř 30 %, a to za méně než jeden rok od nákupu. Ale cílem fondu je postupně budovat zajímavou sbírku a s ní dále pracovat – vystavovat, promovat na webových stránkách, zapůjčovat díla galeriím na jejich výstavy, dostávat je do katalogů. Artefakty se tím dál zhodnocují, protože se stávají známějšími, populárnějšími a jednou o ně bude větší zájem.

Artefin

Zdroj: www.artefin.cz

Jak jste se dostali ke spolupráci se společností Luxent – Exclusive Properties a jak vypadá?

Do exkluzivních nemovitostí kvalitní umění jednoznačně patří a i v kancelářích Luxentu jej můžete vidět. Spolupráce s galerií je tedy logická cesta, jak vzájemně oslovit klientelu, kterou by mohly zajímat oba obory. Na jaro například chystáme společný event v prostorách Luxentu. Naplníme ho zajímavým uměním a uspořádáme vernisáž. A věřím, že nezůstane jen u jedné akce.

Life & style

Novinky ze světa realit