Rozhovor s Lenkou Munter o prodeji zámků v České republice

Jaké to je, prodávat zámky a hrady v České republice? Přečtěte si aktuální rozhovor pro Castleist. Na otázky odpovídá specialistka na historické nemovitosti Ing. Lenka Munter.

Prodej zámků v České republice | Rozhovor s Lenkou Munter pro Castleist

Pro prestižní platformu Castleist jsou hrady a zámky vášní. Prezentují historické nemovitosti z celé Evropy a vyhledávají opravdové unikáty. I proto jsme rádi, že oslovili Ing. Lenku Munter, naši specialistku na historické nemovitosti, s žádostí o rozhovor, který si můžete přečíst níže.

Kolik hradů a zámků máte v současné době na prodej?

Aktuálně mám na prodej čtyři zámky, z toho jeden v neveřejné nabídce.

Nabízí se v České republice na prodej mnoho „skutečných" hradů (například středověkých budovaných na obranu území), nebo se jedná ve většině případů o zámky, které pocházejí ze 17. / 18. / 19. století?

Řekla bych, že většina těchto historických památek, které jsou na prodej, byla postavena v 17., 18. nebo dokonce 19. století. V 19. století bylo postaveno mnoho zámků, které evokovaly „romantickou představu" o středověku. Dokonalým příkladem je zámek Jistebnice, postavený na konci 19. století v tudorském pseudogotickém slohu. V 19. století bylo trendem stavět prostorné vily podobné hradům, zejména mezi bohatými měšťany, kteří měli romantické představy o aristokratickém životě ve středověku. V jiných případech byly některé zámky postaveny na pozůstatcích nebo ruinách středověkých pevností nebo hradů. Některé hrady přeměněné na zámky nesou stopy několika historických epoch. Příkladem toho je Starý Hrozňatov, což je v 19. století romantizovaná středověká pevnost postavená na gotickém základě se zachovalými středověkými prvky z 12. století. Na druhou stranu si některé hrady nebo zámky zachovávají původní architektonickou podobu – například poslední velká přestavba zámku Encovany je čistě renesanční.

Jak si vede obecně trh s nemovitostmi v České republice (za posledních 1/5/10 let) a jak se odráží tato situace na trhu s historickými nemovitostmi?

Trh s nemovitostmi je v posledních letech konzistentní, i když jeho turbulence se zvýšila, zejména v důsledku COVIDu. Máme více nemovitostí k prodeji a více poptávek po nemovitostech než dříve, ale to vše na pozadí větší nejistoty trhu.

Kdo kupuje hrady a zámky v České republice? Hlavně domácí kupující nebo kupující z jiných zemí?

Je to 50/50. Češi, kteří mají zájem o zámek nebo hrad, jsou z větší části ti, kteří vydělali (a často poměrně rychle). Mají zájem nejen o prestiž, ale naštěstí většina z nich také o záchranu památek a o umění. Mezi zahraničními kupujícími jsou někteří etnicky vázáni na Českou republiku a chtějí se nějakým způsobem vrátit, ať už trvale, nebo částečně. Existují také movití cizinci, kteří chápou hodnotu a přitažlivost těchto historických nemovitostí a oceňují polohu České republiky v srdci Evropy. Jsou si vědomi toho, že mnoho z těchto památek vykazuje obrovský potenciál.

Je proces nákupu stejný pro jiné národnosti nebo existují omezení či potíže, pokud chtějí nakupovat?

V České republice neexistují žádné zákony, které by cizincům bránily v nákupu nemovitostí.

Existují granty pro ty, kteří renovují historické nemovitosti?

Jsou různé druhy grantů na zachování a renovaci objektů, které jsou registrovány pod památkovou ochranou. Existují státní dotace, regionální dotace poskytované obcemi, dotace Ministerstva pro místní rozvoj, dotace Ministerstva kultury a další. Jakmile je nemovitost zakoupena, nový vlastník může o příslušné granty požádat. V některých případech lze již dříve zažádané granty převést na nového vlastníka. Pokud existuje projekt zaměřený na konkrétní podnikatelský záměr vázaný k rekonstrukci zámku nebo hradu, může se kupující obrátit na příslušné ministerstvo, například průmyslu, zemědělství nebo jiná kompetentní ministerstva. Existuje také řada dotací a programů podporovaných Evropskou unií a nadnárodními organizacemi, které podporují záchranu památek.

starý hrozňatov

Ing. Lenka Munter

Kupují si lidé zámky v České republice za účelem bydlení nebo pro účely jiné, např. přebudování na hotel, rozdělení na byty, jako sídlo společnosti? Existují nějaké měnící se trendy v tom, na co se lidé soustředí při koupi zámku? Např. zajímá se nyní více kupujících o zámky s vinicemi nebo hledají historické objekty, které by mohli využít jako wellness/jógové pobyty atd.?

Potenciální kupci památek v České republice mají širokou škálu plánů. V historických objektech budují soukromé rezidence, sídla firem, hotely, lázně, na pozemcích obnovují zámecké parky, budují vinice, nebo rozvíjejí jiné zemědělské aktivity.

Je obtížné zajistit financování historických nemovitostí?

Samozřejmě záleží na solventnosti vlastníka. V ideálním případě má vlastník své vlastní zdroje a může si dovolit rekonstruovat pouze z nich a bez dalších omezení. Výhoda je jasná, při rekonstrukci historické budovy vždy během výstavby vzniknou neočekávané výdaje přesahující původní rozpočty. Pokud jde financování rekonstrukce z několika zdrojů (vlastní prostředky, příspěvky, fondy etc.), stávají se finance mnohem složitějšími, protože je zapotřebí pravidelně předkládat účetnictví a průběžně informovat řadu zúčastněných subjektů. Samofinancování se těmto obtížím vyhýbá.

Je obtížné zajistit financování (granty) pro cizí národnosti?

U kupujících z jiných zemí jsou podmínky financování stejné jako u Čechů. V ideálním případě si zahraniční investoři angažují místního člověka, který je obeznámený s problematikou, orientuje se v možnostech a pomáhá při jednání s úřady.

U zahraničních kupujících různých typů nemovitostí v České republice (tj. nejen těch historických), se kterými národnostmi se nejčastěji setkáváte?

Jednáme převážně s Němci, Rakušany, Slováky, Italy, Brity, Rusy, a také se zámořskými zákazníky, jako jsou Australané, Severoameričané (USA a Kanada), Izraelci. Číňané byli ještě nedávno velmi aktivní v nákupech a zajímali se o historické objekty, zejména pak ty plně vybavené historickým nábytkem a uměním. Čínský zájem však v poslední době výrazně poklesl.

Pokud si někdo chce koupit hrad, který potřebuje restaurování nebo modernizaci, můžete mu pomoci s poskytnutím příslušných kontaktů, např. stavební firmy, speciální restaurátoři atd.?

Ano. Česká republika je požehnána talentovanými řemeslníky a kdokoli, kdo se snaží obnovit historickou architekturu, může najít společnosti i jednotlivce, kteří to dokáží s velkou zručností a za rozumnou cenu.

Nabízí český trh nemovitostí mnohem lepší hodnotu než jiné známější trhy – např. Itálie, Francie?

Přinášíme na trh mnoho zajímavých obchodních příležitostí, protože Česká republika má na rozdíl od západoevropských zemí památky, které sice byly relativně zachovány, ale nebyly k dispozici v průběhu tuhého socialistického období. Kromě toho jsou zde kvalifikovaní řemeslníci a firmy, troufám si říci, že ve srovnání s většinou západních zemí jsou velmi zruční a talentovaní a v neposlední řadě, jak jsem již uvedla, jejich práce je za rozumnou cenu.

Pro kupce historických a luxusních nemovitostí, které oblasti mimo Prahu jsou nejžádanější a nejlepší?

Řekla bych, že celé Čechy jsou nádhernou oblastí, oplývající velmi rozmanitou krajinou s pozoruhodnými historickými památkami roztroušenými po celém území. Všude se nacházejí zajímavé stavby, některé vzácně pamatující již třeba 9. století. Naprosto unikátní jsou například některé doposud zachované hrady v pohraničních oblastech s Německem a Rakouskem.

Jak dlouho jste Vy na trhu s nemovitostmi?

Na trhu s nemovitostmi jsem dvanáct let.

Jaká je vaše profesní minulost? Jak jste se dostala k trhu s nemovitostmi?

Realitám jsem se začala věnovat bezprostředně poté, co jsem ukončila práci ve významné české komerční galerii moderního umění, kde jsem řídila pilotní projekt „Umění pro kancelářské budovy a korporátní klientelu". V galerii jsem začala spolupracovat s českými i zahraničními developery působícími v České republice a s českými i zahraničními umělci a architekty. Do tohoto oboru jsem se dostala přirozeně díky ekonomickému vzdělání a obchodním zkušenostem doplněným studiem dějin umění. Mám vzdělání v oboru ekonomie, dějin umění, architektury a uměleckých řemesel. Vždy jsem se zajímala o historickou architekturu a urbanismus. Z toho čerpám a vycházím při prodeji historických nemovitostí. Věřím tomu, že svým klientům nabízím dobrou rovnováhu mezi hodnotou a stylem.

Je vzrušující získat k prodeji tak zajímavou historickou nemovitost jako je například hrad?

Absolutně! Prostudovat předmět prodeje, připravit prezentaci a později s kupujícím klientem zkoumat, jak může být nemovitost nejen úspěšnou investicí, ale i estetickým triumfem, to je vzrušující výzva.

Jakého nejzajímavějšího prodeje nemovitosti jste se vy/vaše agentura zabývali?

Jeden z nejzajímavějších obchodů byl barokní zámek ve středních Čechách, který potřeboval renovaci, ale jinak v základě byl poměrně dobře zachovalý. S kupujícími jsme vyvíjeli plán renovace, která byla nesmírně úspěšná.

Originál článku v angličtině najdete na stánkách Castleist.


Lenka Munter je seniorní makléřkou v pražské realitní kanceláři Luxent sídlící v historickém centru Prahy, která se specializuje na prodej a pronájem luxusních nemovitostí. Má rozsáhlé zkušenosti mimo jiné s nákupem a prodejem historických nemovitostí.

Ing. Lenka Munter, 773 769 769, lenka.munter@luxent.cz

Life & style

Novinky ze světa realit